Search results

Query: entire record: "leefsma"

AuthorS.S.W. Leefsma
TitlePostuum beheer.
SupervisorsH.J. Voorbij, T. Navarrete Hernández
Year2010
Pages65
FacultyFaculty of Humanities
ProgrammeFGw MA Documentaire informatiewetenschap
KeywordsBeeldende kunst; Collectiebeheer; Erfgoedbeleid; Subsidies; Metadata; Standaarden
AbstractOnderzoek naar de manier waarop nabestaanden van minder bekende kunstenaars het werk van deze kunstenaars beheren. Het onderzoek bestaat uit: een literatuuronderzoek naar het overheidsbeleid met betrekking tot het ontstaan van het werk; interviews met betrokkenen; en een vragenlijst verspreid onder twee kunstenaarsverenigingen. Het blijkt dat het de nabestaanden vaak aan kennis of middelen ontbreekt om het werk volgens standaarden te beschrijven en te onderhouden. Een goede beschrijving is een essentieel middel om de werken voor vergetelheid te behoeden. Het bevordert publicatiemiddelen en daarmee de nieuwswaarde. Ondanks het feit dat de overheid onderzoek naar behoud en beheer van museale collecties stimuleert, is de kennis die zo vergaard wordt, vooral afgestemd op professioneel beheer en niet op een groeiend aantal collectiebeheerders zonder professionele achtergrond. Ter stimulering van kennisuitwisseling en daadkracht verdient samenwerking in een stichting of in verenigingsverband en publieke en private samenwerking aanbeveling, evenals inventarisatie bij de bron en bijstelling van leerdoelen in het kunstvakonderwijs.
Document type scriptie master
Download