Search results

Record: oai:ARNO:425083

1 to 1 of 1

AuthorEvert Mouw
TitleData Protection and Privacy in eScience.
SupervisorsB. Louter, S. Delgado Olabarriaga, G. van 't Noordende
Year2012
Pages102
FacultyFaculty of Medicine (AMC-UvA)
Institute/dept.FdG: Medische Informatiekunde (MIK)
KeywordsRisicomanagement; e-Science; MISRAA; Informatiebeveiliging
AbstractDeze masterscriptie bestaat feitelijk uit twee delen, die elk een afzonderlijk onderzoek beschrijven.
Het eerste deel beschrijft de eisen die door de wet gesteld worden aan databeveiliging, met een nadruk op de gevolgen voor de verwerking van genetische data in de computergrids die door de eScience groep gebruikt worden. Daarbij wordt ingegaan op de onzekerheden van een
juiste juridische interpretatie en op de nieuwe wetgeving die vanuit de EU wordt voorbereid. De juridische eisenworden in een breed maatschappelijk kader gesteld, waarbij ook de interpretaties
van juridische experts wordt meegenomen.
Het tweede deel gaat over het ontwerp en de uitvoering van een risicoanalyse (risk assessment) bij de eBioInfra. Eerst wordt beschreven welke typen risicoanalyse bekend zijn in de academische
literatuur. Daarna wordt een bestaande methode gebruikt om een nieuwe benadering te ontwikkelen, specifiek voor eScience omgevingen. Deze nieuwe benadering wordt daarna gebruikt om voor de eBioInfra een risicoanalyse uit te voeren. Van de resultaten wordt verslag
gedaan.
LanguageEngels
Document type scriptie master
Download