Zoekresultaten

Record: oai:ARNO:643656

AuteurB. Quadackers
TitelHet Wetsvoorstel Geweldsaanwending Opsporingsambtenaar getoetst aan het EVRM : Een onderzoek naar het Wetsvoorstel Geweldsaanwending Opsporingsambtenaar in het licht van de artikelen 2 en 3 EVRM
BegeleiderA van Verseveld
Jaar2017
Pagina's55
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
OpleidingFdR MA Publiekrecht: Strafrecht
TrefwoordenArt. 2 EVRM; Art. 3 EVRM; politiegeweld; geweldsaanwending; opsporingsambtenaar
SamenvattingIn deze scriptie is onderzoek verricht naar de verenigbaarheid van het Wetsvoorstel Geweldsaanwending Opsporingsambtenaar met de artikelen 2 en 3 EVRM. Omdat politiegeweld een schending van mensenrechten kan opleveren, is het van belang om na te gaan of de voorgestelde wijzigingen voldoen aan de eisen die door het EVRM worden gesteld in het kader van de artikelen 2 en 3 EVRM. Artikel 2 beschermt het recht op leven en artikel 3 houdt een absoluut verbod op foltering in. De vraag die dan ook in dit onderzoek centraal staat, is: ‘In hoeverre voldoet het Wetsvoorstel Geweldsaanwending Opsporingsambtenaar aan de eisen omtrent het vervolgen van en onderzoek doen naar politiegeweld op grond van de artikelen 2 en 3 EVRM?’

Ten eerste is in hoofdstuk 2 gekeken naar de huidige wijze van het beoordelen van en onderzoek doen naar geweldgebruik door politieambtenaren. Vervolgens is het wetsvoorstel behandeld in het derde hoofdstuk. Hierbij is zowel gekeken naar de aanleiding en de inhoud van het wetsvoorstel, als naar de gegeven kritiek. In het vierde hoofdstuk is het internationale toetsingskader uiteengezet. De daadwerkelijke toetsing heeft plaatsgevonden in hoofdstuk 5. Tot slot is de scriptie afgesloten met een conclusie.

Dit onderzoek is met name verricht door literatuur- en jurisprudentieonderzoek. Hierbij is gebruik gemaakt van onder meer artikelen uit tijdschriften en parlementaire stukken betreffende dit onderwerp.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat het Wetsvoorstel Geweldsaanwending Opsporingsambtenaar in overeenstemming lijkt te zijn met de eisen die de artikelen 2 en 3 EVRM stellen. Het EHRM laat zich echter vrij algemeen uit over deze verplichtingen, terwijl het wetsvoorstel Geweldsaanwending Opsporingsambtenaar concrete wijzigingen in het leven beoogt te roepen. Het feit dat het wetsvoorstel in overeenstemming is met de eisen op grond van de artikelen 2 en 3 EVRM, neemt volgens de auteur niet weg dat er nog steeds geen noodzaak bestaat tot het invoeren van het wetsvoorstel.
TaalNederlands
Soort document scriptie master
Download