Zoekresultaten

Record: oai:ARNO:643634

AuteurL. Daatzelaar
TitelVeelplegers matching tussen recidiverisico en behandelintensiteit? Een pilotstudie
BegeleiderB. Verschuere
Jaar2018
Pagina's29
FaculteitFaculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
OpleidingFMG Psychologie
SamenvattingDe ISD-maatregel is een relatief nieuwe maatregel, welke als doelstelling heeft het beveiligen van de maatschappij tegen zogenoemde veelplegers en het verminderen van recidive bij deze doelgroep. Volgens het Risk-Need-Responsivity model kan recidive verminderd worden door aan te sluiten bij het risicoprincipe, wat inhoudt dat delinquenten met een hoger recidiverisico een intensievere behandeling dienen te krijgen dan delinquenten met een lager recidiverisico. Binnen dit onderzoek is onderzocht in welke mate er sprake is van matching tussen de inschatting van het recidiverisico, gemeten met de RISc en de HKT-r,en de geadviseerde behandelintensiteit van ISD-gemaatregelden. Hiervoor zijn 45 dossiers bestudeerd van ISD-gemaatregelden die tussen april en november 2017 in de ISD-maatregel verbleven binnen de penitentiaire inrichting Nieuwegein, waarbij de RISc al beschikbaar was en de HKT-r op dossier gescoord is. Uit de analyses bleek dat er geen sprake is van matching tussen de inschatting van het recidiverisico en de geadviseerde behandelintensiteit. De Bayes factor voor de RISc indiceerde geen bewijs voor of tegen de nulhypothese, dat er geen sprake is van matching tussen de inschatting van het recidiverisico en de geadviseerde behandelintensiteit. Bayes factor voor de HKT-r indiceerde anekdotisch bewijs voor de alternatieve hypothese, dat er wel sprake is van matching tussen de inschatting van het recidiverisico en de geadviseerde behandelintensiteit. De resultaten tonen aan dat er ruimte is voor verbetering wat betreft de aansluiting bij het risicoprincipe. Daarnaast tonen de resultaten aan de de HKT-r mogelijk meer geschikt is voor de groep veelplegers dan de RISc. Deze pilotstudie toont de behoefte aan naar verder onderzoek, waarbij wordt aanbevolen een grotere steekproef te hanteren.
TaalNederlands
Soort document scriptie master
Download